Złomy

Zakup złomu

Jesteśmy w pełni przygotowani na zakup – w dobrych cenach – każdej ilości złomu,
a także – przy pomocy specjalistycznej aparatury technicznej, na szybką jego weryfikację pod względem jakości.
transport_haczek3_jpg

Skupujemy:

* złom stalowy
* żeliwny
* złomy metali nieżelaznych

 

w trzech punktach skupu od ludności, a także od wielu firm branży surowców wtórnych z całej Polski.

 

Przerób złomu

19logo_kolor_pionue_efrr_l-kolor

OFERTA HANDLOWA

Firma PPHU HACZEK od września 2011 r. poszerzyła ofertę o nowe pozycje:

  • nową usługę cięcia złomu
  • nowy, dotychczas niedostępny produkt – ciecie złomu gabarytowego

Oferujemy cięcie złomu różnego rodzaju: żeliwnego, stalowego, metali nieżelaznych.

 

W procesie pracy wykonujemy:

  • ważenie
  • cięcie
  • paczkowanie
  • załadunek złomu

 

Nowość

Od sierpnia 2013r oferujemy nowy produkt:

Złom wsadowy uzyskany z odpadów wielkogabarytowych:

wagonów kolejowych, konstrukcji stalowych, szyn, pieców.

 

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013