Dokumenty

Oświadczenie VAT Oświadczam, że zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ jestem podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług. Pobierz
Wzór Faktury Pobierz
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU KĘTY (TRANSPORT HACZEK) Pobierz
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU KĘTY (TRANSPORT DOSTAWCY) Pobierz
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU RAJSKO Pobierz
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU OŚWIĘCIM Pobierz
INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Pobierz
INFORMACJA O ZMIANIE FORMY PRAWNEJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pobierz