Kruszenie

19WM_logo-poz-kolorue_efrr_l-kolor

                                                          OFERTA HANDLOWA

Firma HACZEK Sp. z o.o od czerwca 2013r. poszerzyła swoją ofertę o nowe pozycje:

  • usługę kruszenia betonu,
  • cięcie i łamanie złomu stalowego,
  • produkcję kruszywa oraz złomu wsadowego.

 

W naszym zakresie oferujemy kruszenie różnego rodzaju gruzu tj.betonu, gruzu ceglanego, zmieszanego oraz cięcie i łamanie złomu żeliwnego, stalowego i metali nieżelaznych.

W oddziale w Rajsku przy ul. Przemysłowej 4B-4C, posiadamy specjalistyczną maszynę – kruszarkę szczękową HARTL PC1265J do kruszenia gruzu ceglanego, betonowego itp, ponadto maszyny do przerobu złomu m.in. nożyce KAJMAN, maszyny przeładunkowe, kontenery, jak również dokonujemy pomiaru zawartości metali w złomie przy zastosowaniu analizatora rentgenowskiego NITON.

 

W procesie pracy kruszenia wykonujemy:

  • dokładne ważenie złomu,
  • kruszenie gruzu,
  • sortowanie kruszywa i złomu wsadowego,
  • paczkowanie,
  • załadunek kruszywa.

 

 

„Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”