Przerób złomu

19logo_kolor_pionue_efrr_l-kolor

OFERTA HANDLOWA

Firma HACZEK Sp. z o.o od września 2011 r. poszerzyła ofertę o nowe pozycje:

  • nową usługę cięcia
  • nowy, dotychczas niedostępny produkt – ciecie złomu gabarytowego

Oferujemy cięcie złomu różnego rodzaju: żeliwnego, stalowego, metali nieżelaznych.

W procesie pracy wykonujemy:

  • ważenie
  • cięcie
  • paczkowanie
  • załadunek złomu

Nowość

Od sierpnia 2013r oferujemy nowy produkt:

Złom wsadowy uzyskany z odpadów wielkogabarytowych:

wagonów kolejowych, konstrukcji stalowych, szyn, pieców.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013