19logo_kolor_pionue_efrr_l-kolor

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

   Nazwa projektu:  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HACZEK poprzez wdrożenie

                                                 nowej maszyny i zwiększenie możliwości technologicznych”.

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HACZEK” Czesław Haczek

Wartość projektu: 1 522 125,00 PLN

Wartość dofinansowania: 618 750,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl